Grafika és Festészet tanszak

Növendékeink megismerkednek az alapvető festői technikákkal, a színtan alapjaival, azok alkalmazásai lehetőségeivel. Segítséget kapnak ahhoz, hogy a világról szerzett benyomásaikat, tapasztalataikat adekvát módon kifejezhessék, megjeleníthessék. A grafikán belül a képgrafikáé a fő szerep, de megismerkednek tanulóink a sokszorosítógrafikai eljárásokkal is. Tanulmányaik során bepillantanak az alkalmazott grafika műfajába is.

Tanítja: Barta Viktória

Fém-és Zománcműves tanszak

A műhelymunka során diákjaink megismerkedhetnek a zománcművészet sajátos kifejezőeszközeivel, formakincsével, a képalkotás, tárgyformálás anyagaival, eszközeivel. Kezdetekben festőzománcot tanulnak, majd betekintenek a rekeszzománc és az ötvös zománc műfajába is. Kezük alól igényes lakberendezési tárgyak, ruha-kiegészítők, ékszerek kerülnek ki.

Tanítja: Csuba-Szilaj Eszter

Szobrászat és Kerámia tanszak

A tanszak célja az általános és szakirányú vizuális műveltség megalapozása, fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása, melyek képessé teszik a tanulót térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű alkotómunkára, az igényes plasztikai tárgyalkotásra.

Tanítja: Zombori László