Néptánc

A néptánc oktatásnak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. Néptáncosaink ismerkednek a magyar nép táncainak különböző fajtáival, azok lépésanyagával, jellegzetességeivel, stílusával, tánctörténeti alapjaival. Célunk, hogy népviseletben felvonuló fiataljaink rácsodálkozzanak a kultúrák különbözőségeire, mely elősegíti identitásuk erősödését is.

Tanítja: Mayer Orsolya